Bestuur

Beste buurtgenoten,

In April heeft de algemene ledenvergadering van de buurtvereniging Binnen Bunnik plaatsgevonden. Hierbij heeft het oude bestuur zijn taken overgedragen aan een nieuw bestuur. Ook zijn de financiële boeken voor 2017 en 2018 goedgekeurd en een begroting voor 2019 gepresenteerd. Over 2018 is wegens voldoende kasgelden geen contributie geheven. De contributie voor 2019 blijft gelijk aan eerdere jaren (€10) en zullen we volgende week gaan innen, Indien er een automatische incasso is afgegeven hoeven jullie hier niets voor te doen en anders ontvangen jullie hier een aparte mail met instructies hierover.

Hierbij willen wij ons voorstellen als nieuw bestuur:

Voorzitter: Martijn van Dam

Hallo buurtgenoten! Sinds 2016 woon ik met ontzettend veel plezier in Bunnik. Ik heb in die periode al meerdere malen genoten van activiteiten met buurtgenoten en dat beviel zo goed dat ik daar graag nog actiever bij betrokken wilde raken! Kortom, ik heb er zin en hoop je snel te zien!

Penningmeester: Remco Brenninkmeijer

Deze fijne buurt was voor Juultje en mij 1 in 2010 van de redenen om hier te komen wonen. Voordat we ons nieuwe huis in de van Hardenbroeklaan betrokken hadden we al meer contact met straatgenoten dan in onze vorige wijk in Utrecht. Maar aan een goede sfeer moet ook een beetje gewerkt worden. Af en toe gemeenschappelijk activiteiten ondernemen helpt hierbij en daar wil ik dus graag mijn steentje aan bijdragen.

Ronald Tubben, onze oude voorzitter, blijft actief binnen de vereniging in de activiteiten commissie.

We willen proberen ons toe te leggen op laagdrempelig verbinden binnen de wijk. Een wijkvereniging voor jong en oud, actief mensen betrekken en kosten van activiteiten laag houden.

Voor dit jaar starten we rustig met bekende activiteiten:

De BuurtBBQ in augustus, Walking Dinner in oktober, Sint Maarten 11 november en natuurlijk de nieuwjaarsborrel. Op de ledenvergadering hadden we ook aangegeven de buitenspeeldag in juni te willen organiseren, helaas was het voor ons te kort dag om dit nog te regelen, dus voor dit jaar vervalt deze.

Wij hebben er zin in en staan open voor leuke ideeën! Wij zoeken nog mensen die ons af en toe willen ondersteunen bij activiteiten. Als je prima vind om een keer de handen uit de mouwen te steken voor de buurt, mail ons dan via: secretariaat@binnenbunnik.nl

Tot ziens in de buurt!

Groeten Martijn, Remco en Ronald.