Algemene ledenvergadering 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering wijkvereniging BinnenBunnik

Datum: 20 maart 20.30 – 22.00 uur

Plaats: De Kamp, Kampweg 2

Aanwezigen: Martijn van Dam (voorzitter), Remco Brenninkmeijer (secretaris/penningmeester) en 15 leden.

De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur

 1. Bestuursontwikkelingen: voorstellen & installatie nieuw bestuur

De voorzitter geeft een kort overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, waarin door de COVID-pandemie weinig activiteiten konden worden opgezet. Vanwege verhuizing is een van de drie bestuursleden afgetreden. Veel activiteiten zijn inmiddels weer opgepakt en het bestuur heeft behoefte aan versterking.

Het voorstel is om het bestuur aan te vullen met de volgende personen

 • Kris de Prins
 • Fred Kuijper
 • Stan Gielen

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen door de aanwezigen.

 1. Overige administratieve ontwikkelingen

De voorzitter geeft daarna een overzicht van administratieve acties, zoals o.a. inschrijving UBO-register gedaan, KvK inschrijving en bestuurswijzigingen doorgevoerd, bankrekeningen op naam gezet en begint gemaakt met updaten ledenbestand.

 1. Korte terugblik afgelopen Jaren

Het bestuur geeft een overzicht van de activiteiten in de afgelopen jaren. Dat betreft o.a.Italiaanse avond, de Nieuwjaarsborrel, de Corona hulplijn, Mediteriaanse middag, Sint Maarten, Walking diner en Training AED.

 1. Financiële verantwoording

De penningmeester geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de wijkvereniging in de afgelopen jaren. Er zijn in de afgelopen jaren ten gevolge van de COVID-pandemie relatief weinig activiteiten geweest. Er is ook geen contributie geheven, waardoor het saldo van de wijkvereniging geleidelijk aan afgenomen is tot een bedrag van ruim 3000€.

De Kascommissie rapporteert dat de commissie geen onregelmatigheden heeft geconstateerd en dat de commissie van mening is dat de cijfers een betrouwbare weergave zijn van de financiële situatie van de wijkvereniging.

Met algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen om de contributie op 10€/woning te handhaven en om deze vanaf 2023 weer te gaan innen.

 1. Vooruitblik komend jaar

Het bestuur geeft een overzicht van de activiteiten, die dit jaar gepland zijn. Dat betreft o.a. Training AED (15 april), Buitenspeeldag (14 juni), Expositiedag (september), BBQ, Sint Maarten, Walking diner, Nieuwjaarsborrel

 1. Nieuwe ideeën/ activiteiten

Alle leden worden uitgenodigd om suggesties en ideeën in te brengen via ideeen@binnenbunnik.nl of info@binnenbunnik.nl

 1. Introductie commissie wijkzaken

Het bestuur geeft een overzicht van de activiteiten van de commissie wijkzaken, bestaande uit Henny Mourits, Martien Das, Miha Fuderer, Niamh Wall, Leoniek van der Vliet, Remco Brenninkmeijer. Huidige onderwerpen die spelen zijn, de Traverse doorfietsroute, Gasleidingen vervangen, Onderzoek bomen, Aanvliegroute Schiphol.

 1. Gemeentelijke plannen Klimaat & Water – Bert uit de Bosch
 2. Rondvraag

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur

Gelegenheid tot napraten