Uitnodiging ALV 2019

Om de jaren 2017 en 2018 af te sluiten en 2019 in te luiden organiseren we binnenkort weer een Algemene Ledenvergadering. Iedereen die lid is of in de betreffende jaren lid was is hiervoor van harte uitgenodigd.