Walking Diner

 

 

 

 

WALKING DINNER

BINNEN BUNNIK

10 DECEMBER 22

 

Wij bieden een gezellige en afwisselende avond om bij te praten en je buurtgenoten beter te leren kennen. Bij het Walking Dinner word je gekoppeld aan een kookpartner, waarmee je een gang kookt (soep, een voorgerecht of het hoofdgerecht) om met maximaal zes gasten op te eten bij één van jullie thuis (bij wie thuis bepaal je in onderling overleg). Bij de overige gangen ben je met steeds wisselende buurtgenoten bij anderen te gast.

We beginnen gezamenlijk met een amuse rond 16.30 uur bij Woongemeenschap De Kamp, Kampweg 2. Het dessert nuttigen we ook gezamenlijk op De Kamp. Goed kunnen koken is GEEN vereiste! Een heerlijk 5 gangen diner met wijn kost € 35,- per persoon. Er is plek voor maximaal 40 deelnemers.

En ja, we zullen ook de aandacht moeten vestigen op het nog alom aanwezige Covid-virus. We willen jullie vragen om die dag jezelf te testen voor alle zekerheid. We zullen vanuit de organisatie als ‘vliegende keep’ fungeren indien koks onverhoopt uitvallen. Verder houden we de ontwikkelingen in de gaten en zullen we eventuele overheidsadviezen volgen.

Enthousiast geworden? Vul dan per persoon het bijgaande deelnameformulier in en stuur deze bij voorkeur per email uiterlijk zondag 13 november naar activiteiten@binnenbunnik.nl. Het inschrijfgeld graag overmaken naar bankrekening NL57INGB0008978575 t.n.v. wijkvereniging BinnenBunnik onder vermelding van je naam en WD2022. Zodra het inschrijfgeld ontvangen is, is de inschrijving definitief. Deelnemers krijgen na opgave meer informatie over de avond.

Je kan je ook opgeven met een ingevuld formulier en 35 euro p.p. gepast bij:

  • Saskia Struik, Kampweg 19

  • Saskia Derks, Van Beesdelaan 1

  • Mieke Vader, Camminghalaan 4

Deelnameformulier Walking Dinner, zaterdag 10 december 2022 (één per persoon)

Ja, ik doe graag mee aan het BinnenBunnik Walking Dinner 2022 en schrijf me in.

Naam ………………………………………………………………………….…

Adres: ……..………………………………………………………………………

Telefoonnummer:……………………………………………………….

Emailadres:………………………………………………………………..

Ik kook O heel graag en goed

O graag, zo goed als ik kan

O een beetje maar schillen en snijden gaat zeker lukken

Bij het Walking Dinner houden we rekening met allergieën en vegetariërs. Geef hieronder aan wanneer jij wensen/eisen hebt voor het eten.

…………………………………………………………………………………………………………

Deelnameformulier Walking Dinner, zaterdag 10 december 2022 (één per persoon)

Ja, ik doe graag mee aan het BinnenBunnik Walking Dinner 2022 en schrijf me in.

Naam ………………………………………………………………………….…

Adres: ……..………………………………………………………………………

Telefoonnummer:……………………………………………………….

Emailadres:………………………………………………………………..

Ik kook O heel graag en goed

O graag, zo goed als ik kan

O een beetje maar schillen en snijden gaat zeker lukken

Bij het Walking Dinner houden we rekening met allergieën en vegetariërs. Geef hieronder aan wanneer jij wensen/eisen hebt voor het eten.

…………………………………………………………………………………………………………

Knutsel middag Sint Maarten

Op vrijdag 11 november organiseert wijkvereniging BinnenBunnik weer traditiegetrouw samen met een aantal bewoners van de Grondslag een Sint Maarten-viering voor de kinderen uit de wijk. De kinderen lopen in de avond in kleine groepjes met een verlichte lampion langs de huizen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint-Maarten en krijgen daarvoor een traktatie, meestal snoep of fruit. Vind je het leuk als de kinderen bij jou aanbellen, zet dan een kaarsje, lantaarntje of lichtje voor het raam of in de tuin. De kinderen weten dan dat ze mogen aanbellen.

Om 19:00 uur wordt er binnen bij de Grondslag (hoek Kampweg, Camminghalaan) een verhaal voorgelezen over Sint Maarten. Alle kinderen uit de wijk BinnenBunnik (basisschoolleeftijd) en hun ouders zijn welkom.

Ter afsluiting krijgen de kinderen een kleine verrassing mee.

Op woensdagmiddag 9 november organiseert de wijkvereniging voor de leden een knutselmiddag. Kom tussen 15:30 en 16:30 samen met je ouder of verzorger een lampion knutselen in de Deel van de Kamp (Kampweg 4). Wij zorgen voor knutselmateriaal en wat lekkers te eten en drinken. Zorg zelf voor een stokje met lampje waar je de lampion aan kan hangen.

Zou je via voorzitter@binnenbunnik.nl aan willen geven als jouw kind komt knutselen? Dan weten we op hoeveel kindjes we kunnen rekenen.

Ben je nog geen lid van de wijkvereniging, maar wil je dat wel worden? Stuur dan een e-mail naar penningmeester@binnenbunnik.nl.

Sint Maarten-Viering

Op vrijdag 11 november organiseert wijkvereniging BinnenBunnik weer traditiegetrouw samen met een aantal bewoners van de Grondslag een Sint Maarten-viering voor de kinderen uit de wijk. De kinderen lopen in de avond in kleine groepjes met een verlichte lampion langs de huizen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint-Maarten en krijgen daarvoor een traktatie, meestal snoep of fruit. Vind je het leuk als de kinderen bij jou aanbellen, zet dan een kaarsje, lantaarntje of lichtje voor het raam of in de tuin. De kinderen weten dan dat ze mogen aanbellen.

Om 19:00 uur wordt er binnen bij de Grondslag (hoek Kampweg, Camminghalaan) een verhaal voorgelezen over Sint Maarten. Alle kinderen uit de wijk BinnenBunnik (basisschoolleeftijd) en hun ouders zijn welkom.

Ter afsluiting krijgen de kinderen een kleine verrassing mee.

Op woensdagmiddag 9 november organiseert de wijkvereniging voor de leden een knutselmiddag. Kom tussen 15:30 en 16:30 samen met je ouder of verzorger een lampion knutselen in de Deel van de Kamp (Kampweg 4). Wij zorgen voor knutselmateriaal en wat lekkers te eten en drinken. Zorg zelf voor een stokje met lampje waar je de lampion aan kan hangen.

Zou je via voorzitter@binnenbunnik.nl aan willen geven als jouw kind komt knutselen? Dan weten we op hoeveel kindjes we kunnen rekenen.

Ben je nog geen lid van de wijkvereniging, maar wil je dat wel worden? Stuur dan een e-mail naar penningmeester@binnenbunnik.nl.

Mediterraanse Middag

Afgelopen Zaterdag hebben we de Mediterraanse Middag gehad. Na enige jaren zonder grote activiteiten, vanwege Corona, werd het wel weer eens tijd. Dit idee werd gezien de opkomst breed gedragen in de wijk, inclusief de allerkleinsten kwamen we boven de 100 personen uit.

De organisatie was helemaal los gegaan op de hapjes en drankjes en presenteerde een groot assortiment met verschillende spijzen uit de lokale regio. Luisterend naar de reacties werd het eten en de variatie zeer gewaardeerd.

Zoals gebruikelijk was er ook weer een veiling van ingebrachte spullen, waarvan de opbrengst naar de KWF kankerbestrijding gaat, de Jan van Aalst / Willem Vliegenthart veiling. Er werd weer vrolijk tegen elkaar op geboden met bijna €400 als opbrengst. Dank aan alle inbrengers en fanatieke bieders!

Al met al was het weer een zeer geslaagde dag, waarvoor we de organisatie heel hartelijk willen bedanken!

Verkiezingsdebat Bunnik

Verkiezingsdebat

Maandag 28 februari 2022

Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een verkiezingsdebat gehouden tussen de lijsttrekkers van de vier deelnemende partijen in de gemeente Bunnik. Het debat vindt plaats op dinsdagavond 8 maart om 20.00 in het Postillion Hotel in Bunnik.

Het leek erop dat dit debat vanwege de coronamaatregelen niet gehouden kon worden, maar dankzij de versoepelde maatregelen is het op het laatste moment toch mogelijk gebleken. Op verzoek van de partijen zelf en in samenwerking met de gemeente, hebben de vier wijkverenigingen uit Bunnik de voorbereidingen op zich genomen. De wijkverenigingen dragen de thema’s aan voor deze avond.

Naast specifieke wijkgerichte thema’s worden ook thema’s zoals wonen, verkeersontsluiting, geluidsproblematiek, herinrichting dorpscentra, groenbeleid, energie- en warmtetransitie, etc. besproken.

Het belooft een interessante en spannende avond te worden die onder leiding staat van een ervaren discussieleider. Alle inwoners van de gemeente Bunnik worden hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Aanleg snelfietsroute (SFR) door het dorp.

Het plan

Dit voorjaar hebben gemeente en provincie een plan gepresenteerd voor het ombouwen van de noordelijke parallelweg langs de Traverse tot een snelfietsroute.

Vanwege het grote belang van de Traverse (=provinciale weg + parallelweg) voor het hele dorp hebben alle 4 wijkverenigingen besloten om gezamenlijk het plan te bekijken en voorstellen te doen aan de gemeente om het plan beter aan te laten aansluiten bij de wensen van onze bewoners.

Daarover is de afgelopen maanden overleg geweest met de gemeente en de provincie.

Wij willen jullie hierbij informeren over de stand van zaken.

Zoals het moet worden.

Het plan nader bekeken:

Het deel van de route door Bunnik maakt deel uit van een lange snelle fietsverbinding van Veenendaal naar het Utrecht Science Park (uithof) en is bedoeld om het fietsen, vooral over langere afstanden, te bevorderen.

De snelfietsroute door Bunnik krijgt de vorm van een fietsstraat. Dat is een fietspad met rode asfaltverharding waarop auto’s te gast zijn. De fietsers hebben overal voorrang, behalve natuurlijk bij kruisingen met verkeerslichten. Tussen de van Zijldreef en de Julianalaan is de breedte is 3,50 m. en van de Julianalaan tot de Rumpsterweg is de breedte 4,00 m. Naast de fietsstraat komt een trottoir van maximaal 1,50 m. breedte. Deze maten, die volgens de richtlijnen wat te smal zijn, zijn bepaald door de beperkte breedte van de parallelweg.

Vanwege deze beperkte breedte is de planning dat er niet meer geparkeerd mag worden op de fietsstraat, moeten brom- en snorfietsen en speed pedelacs naar de hoofdrijbaan en worden zoveel mogelijk paaltjes weggehaald.

Het plan is tijdens een online informatiebijeenkomst in maart gepresenteerd. Hiervoor waren alleen de direct aanwonenden uitgenodigd. 40 van hen hebben daarna hun bezwaren kenbaar gemaakt en totaal 100 voorstellen gedaan ter verbetering.

Op basis daarvan is het concept plan op 2 punten gewijzigd. Er zijn 3 paaltjes weggehaald en bij de gevaarlijke doorsteek naar het van Hardenbroekplein (bij AH) moet de fietsstraat 5 m. worden uitgebogen zodat er meer opstelruimte is voor auto’s zonder het verkeer op de rijbaan te hinderen. Maar daarvoor moeten de pas aangelegde bloembakken en de boom verdwijnen.

Voorstellen voor verbeteringen:

De verkeersveiligheid langs de hele Traverse is een probleem. Niet alleen door de beperkte breedte maar ook door de vele kruispunten, oversteken, uitritten voor auto’s, fietsers en voetgangers Ook zijn er 8 doorsteken voor auto’s om vanaf de parallelweg naar de rijbaan te gaan en andersom. De parallelweg wordt vooral door eigen inwoners gebruikt en veel bewoners en kinderen moeten dagelijks meerdere keren oversteken naar de scholen, de winkels, het gezondheidscentrum etc. Vooral de oversteken bij de Camminghalaan en bij de Julianalaan worden als gevaarlijk ervaren.

Verder wordt de route ook gebruikt als ontsluiting van het centrum door autoverkeer via de Smalleweg en ontsluiting van de Oranjebuurt tussen de Prins Bernardstraat en de Rijnzichtlaan.

Om toch zoveel mogelijk auto’s te weren wordt de doorsteek bij van Dam afgesloten met een paaltje en wordt het ook niet meer mogelijk om bij de Julianalaan door te steken naar de rijbaan. Maar hiervoor moeten wel weer twee paaltjes worden aangebracht.

In het plan wordt gefocussed in het beter faciliteren van de (doorgaande) fietsers, en niet zozeer in de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp. De wijkverenigingen zijn bang dat met dit plan de verkeersveiligheid niet verbetert, eerder verslechtert. Er wordt een toename verwacht van het aantal fietsers die gemiddeld ook sneller zullen fietsen.

Voor de aanleg van deze route moet de hele parallelweg op de schop. Wij vinden dat je dan tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid daarvan moet verbeteren, werk met werk maken. Dat kan door bijvoorbeeld drempels aan te leggen bij kruisingen en oversteken om de snelheid van de auto’s te remmen. Dit staat ook in een advies van de VVN (Veilig Verkeer Nederland). Maar ook opstelruimten voor auto’s en uitzichten moeten verbeterd worden. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de kruising met de Veilingweg. Auto’s hebben daar een slecht uitzicht en gaan daarom op de parallelweg staan voordat ze oversteken.

In 2016 maakte de gemeente al een plan voor de reconstructie van de hele Traverse.

De bedoeling is dat de Traverse een 30 km/h weg wordt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Kennedylaan, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de verbetering van de verbindingen tussen beide delen van het dorp. Vanwege gebrek aan capaciteit en budget is dit plan nog steeds niet uitgevoerd en het ziet er naar uit dat het de komende 5 jaar ook zeker niet zal gebeuren.

Daarom stellen de wijkverenigingen voor om tegelijk met de aanleg van de SFR alvast de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verbeteren.

Als onderdeel daarvan wordt ook voorgesteld om de snelle fietsers, racefietsers, e-bikes, brom- en snorfietsers en speed pedelecs zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de route over het van Dampad, Groeneweg en Runnenburg. Deze route is sneller (geen verkeerslichten en spoorwegovergang) en naar ons idee ook veiliger voor de doorgaande fietsers. Wij willen we daarom aansturen op een duidelijkere aansluiting op dit reeds opgeknapte fietspad.

Stand van zaken:

Over onze voorstellen tot verbeteringen van het plan is meerdere keren overleg geweest met gemeente en provincie. Tot nu toe is door hen nog geen concrete toezegging gedaan om de verbeteringen in het plan aan te brengen. De wethouder heeft wel toegezegd om daarover te willen praten tijdens de detaillering van het plan in de loop van volgend jaar. Over het oplossen van het parkeerprobleem worden door de gemeente ook geen concrete voorstellen gedaan.

Maar de gemeenteraad moet begin volgend jaar een besluit nemen over het plan zoals het er nu ligt en over het budget dat daarvoor nodig is. Dat is ca. € 600.000, gelijk aan 35% van de totale kosten. De rest betaalt de provincie.

De verbeteringen die wij voorstellen brengen kosten met zich mee en moeten daarom in het gevraagde budget worden meegenomen voordat de raad een besluit neemt.

Daarom hebben wij ook nog contact met de gemeenteraad opgenomen om te proberen onze voorstellen op te laten nemen in het budget.

In Januari gaan we weer met de gemeente en de provincie om de tafel om over de inhoudelijke punten en mogelijke oplossingen te spreken.

Via dit artikel willen wij onze wijkbewoners informeren over het plan en hen vragen eventueel te reageren op onze bemoeienis met dit plan. Heb jij een idee wat mogelijk goed is om mee te nemen in de plannen, of wil je graag actief hierover geinformeerd worden / betrokken worden, laat het ons weten d.m.v. het contact formulier onder dit artikel.

Binnen Bunnik tegen Corona

Beste Binnen Bunnikse Buurtgenoot,

We hebben allemaal te maken met de gevolgen van het Corona Virus. En daarom is het juist nu belangrijk om elkaar als buren te helpen.

Daarom heeft de wijkvereniging samen met een aantal buurtgenoten het initiatief genomen voor de coördinatie van burenhulp.

Kunt u door het virus moeilijk uw huis uit? kunt u hulp gebruiken bij het doen van boodschappen? Medicatie ophalen? Iemand die de hond uitlaat? Of heeft u behoefte aan gezellig praatje? Etc etc. Laat het ons dan weten en dan zorgen wij dat dit voor u door een buurtgenoot wordt geregeld.

U kunt daarvoor het volgende nummer bellen 06- 171 603 49 (dagelijks tussen 09 en 12 uur). Sms of Whatsapp beantwoorden wij zo snel als mogelijk.

En lees je dit en wil je ook meehelpen? Laat het ons dan ook weten op hetzelfde telefoonnummer!

Nieuwjaarsborrel

Beste buurt bewoners! Het is nooit te laat om elkaar het allerbeste te wensen! Daarom organiseerde de wijkvereniging op zondagmiddag 12 januari een hele gezellige nieuwjaarsborrel! Onder het genot van warme chocolademelk, erwtensoep, gluhwein en een lekker vuurtje om ons warm te houden, hebben veel buurtgenoten elkaar het beste gewenst voor 2020 en gezellig bijgepraat! Zie hieronder een paar sfeer fotos. Kon je er nu niet bij zijn, dan hopen wij je bij ons volgende event weer te zien. Hou daarvoor deze website in de gaten of check regelmatig je e-mail!

Tot snel,

Het bestuur,

Martijn, Remco en Climmy

Training Reanimatie en AED

Afgelopen zomer hebben we met een BuurtAED-actie ervoor gezorgd dat er een AED ter beschikking is gekomen voor onze wijk. De AED hangt aan de rechter zijgevel van Langstraat 31. De AED is voor iedereen toegankelijk via een code. Deze code is tegen diefstal maar is voor iedereen in de buurt beschikbaar en staat in de mailing over de training en op de flyer die her en der verspreid wordt. Via de HartslagNu app kunt u zich aanmelden als actieve BHVer en op die manier opgeroepen worden bij een noodgeval.

Samen met de wijkvereniging BinnenBunnik organiseer ik een training ‘Reanimatie en AED’. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 januari 2019 van 9.30u tot 13.00u (ongeveer) op locatie in de Deel bij De Kamp, Kampweg 2. De training wordt gegeven door de heer Geijtenbeek, een professioneel trainer. De kosten bedragen €29,50 per persoon. U krijgt desgewenst een factuur, zodat u deze kosten kunt terugvorderen bij uw zorgverzekeraar. Check a.u.b. of dat bij uw zorgverzekeraar kan.

Na de training is er mogelijkheid om naar Langstraat 31 te lopen en te kijken waar de AED precies hangt en hoe de buitenkast wordt opengemaakt.

Lunch is niet inbegrepen. Brengt u dus zelf iets mee om te eten,
indien u niet kunt wachten tot na 13.00u.

U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. De locatie wordt gefaciliteerd door de wijkvereniging maar u hoeft geen lid te zijn om aan deze training mee te doen. Vanzelfsprekend moedigen we iedereen uit de wijk aan om lid te zijn (aanmelden voor de wijkvereniging kan via deze link).

Meldt u a.u.b. aan voor 11 januari via deze link! Tot dan!

Kris De Prins (0651154600, krisdeprins@hotmail.com)